udmaq

Bir şeyi udmaq xəyalında fikirlərin və ya vəziyyətlərin qəbul edilməsini simvollaşdırır. Yutduğunuz şeyin simvolizminə əsaslanaraq yaşadığınız təcrübələrdən düşüncələrin və ya duyğuların müəyyən keyfiyyətlərini alırsınız. Bir qaranquş quşu haqqında xəyal irəliləməyi və ya yeni başlanğıcları simvollaşdırır.