Ilex, tamamilə

Bir xəyalda Müqəddəs Kitabı görməyi xəyal etdiyinizdə, o zaman qeyd etmələri və sizə yaxın olan insanlarla münasibətləri göstərir.