İmperator

Bir imperatoru gördüyünüzü xəyal etməyiniz, yaradıcılığı təmsil edir.