Yucca

bir xəyalda cassava bitkisini görürsən, onda bu yuxu yuxudan oyanan həyatındakı bitkilərə olan ehtirasını və sevgisini göstərə bilər. Yuxu ətrafınızdakılarla daha açıq olmağı və bu qədər bağlı olmamağı da təklif edə bilər.