Jurnalist

Jurnalist haqqında xəyal, şəxsiyyətinin ~çirk qazmaqda~ və ya fakt toplamaqda olan bir tərəfini simvollaşdırır. Başqalarına bu barədə danışmadan əvvəl bir şey haqqında mümkün qədər çox şey öyrənə bilərsən.