Gənc maral

Yuxuda bir maral ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaq, sadiq olmağın keyfiyyətini ifadə edir. Bir xəyal qurarkən bir maral görmək, dostluq deməkdir və əsl dostlar üçün pis olur. Fulvo da sevgidə sədaqət göstərir.