Mələklər

Bir mələyin xəyalı xeyirxahlıq, saflıq, qorunma, rahatlıq və rahatlığı simvollaşdırır. Mələklər də bir problemin mükəmməl bir həlli olaraq gördüyünüz bir insana və ya vəziyyətə münasibətinizi təmsil edə bilər. Bir mələk, həyatınızdakı bir yükü rahatlaşdıran və ya çətinlikdən qurtaran gözəl bir vəziyyəti əks etdirir. Bir mələk sizi mübarək, şükür və ya şanslı hiss etməyinizə imkan verən bir vəziyyətə işarədir. Mələk, mükəmməl olduğunuz gördüyünüz bir tərəfdaş, gəlin və ya həyat yoldaşını da təmsil edə bilər. Mələklər tez-tez güclü bir mənəvi təcrübəyə sahib olan və ya inanclarına təzə maraq göstərən insanların xəyallarında görünürlər, çünki bu təcrübə ilə əlaqəli təhlükəsizlik, mənsubiyyət və ya ~təhlükəsiz sığınacaq~ hissini əks etdirir. Mələk qanadları kimi ləzzət almış bir insan haqqında xəyal, özlərini daha etibarlı hiss etməyinizi və ya çətin vəziyyətdən azad etməyinizi təmin edən şəxsiyyətlərinin bəzi tərəflərini simvollaşdırır. Həm də o insan üçün duyğularınızı təmsil etmək, həyatınızı asanlaşdıran və ya bir şəkildə qoruyan ola bilər. Mükəmməl olmağınızla əlaqədar duyğularınızın ifadəsi də ola bilər. Mələk qanadlarının kəsilib yandırılması xəyalı, bir şeyin və ya kiminsə mükəmməl görünməməsinə mane olan bir problemi və ya mənfi niyyəti göstərir. Bir şeyi və ya o qədər mükəmməl birini görmək istəyərsən, amma bir şeyin icazə vermədiyini hiss et. Bir mələk olduğunuzu xəyal etmək məsuliyyət hisslərinizi və ya başqalarını qorumaq ehtiyacınızı simvollaşdırır. Başqasının bir problemi mükəmməl həll etməsi. Misal: Bir qadın xəyalında ona tərəf gedən bir mələyi gördü. Real həyatda bir dostu onunla imanını həyata keçirmək istəyəndə heyran qaldı. İstədiyi bir şey. Bu dost kimi əks olunan mələk, imanını həmişə istədiyi şəkildə tətbiq edə bilməməsi üçün mükəmməl bir həll idi.