Ölüm Mələkləri

Yığımcının xəyallarında çox çalışdığını görmək, firavanlıq və zövq deməkdir. Xəyalınızda boş biçənəyi görmək xəyalında xəyal qırıqlığı gətirən bir hadisə çiçəklənən dövrlərinizi kəsəcək.