Qələm

Bir qələmlə bağlı xəyal müvəqqəti vəziyyətləri və ya zəruri hallarda dəyişdirilə biləcək inamları simvollaşdırır. Bununla yanaşı danışıqlar aparmaq üçün açıq olduğunuz problemlərin təmsilçiliyi də ola bilər.