Larva

qarşılıqlı əlaqədə olmaq və ya xəyal qurarkən bir sürfəni tapmaq və ya görmək, dərin məna daşıyır və yenidən doğulmaq üçün pis bir mənbə olaraq qalır. Bəzi daxili dəyişikliklərdən və dəyişikliklərdən, çevrilmədən və ya dəyişdirilmədən keçirsiniz.