Anten

Bir antenna haqqında xəyal emosional və ya psixoloji reseptivliyi simvollaşdırır. Özünüzü və ya başqasını necə açmaq, yeni fikirlərin və ya düşüncələrin qəbul edilməsidir.