Bəbir

Təbiətdə bir bəbir görmək və görmək xəyalpərəst üçün vacib simvolizm ilə xəyal kimi izah olunur. Bu yuxu davamlı səylər sayəsində çətinliklərinizi dəf edəcəyiniz deməkdir. Bəbir bir qəfəsdədirsə, deməli, bütün maneələri dəf edəcəksən. Bir bəbiri öldürəcəyinizi xəyal edərək, layihələrinizdə mütləq uğur qazanacağınıza işarə edir. Bir bəbirin sizə hücum etdiyini xəyal etmək, gələcək üçün qazandığınız uğurlara çox inamlı olduğunuz və dözmək lazım olan çətinliklər və mübarizələri dərk etməməyiniz deməkdir. Bir bəbirin dərisini görmək xəyalpərəst üçün vacib simvolizm ilə xəyal kimi izah olunur. Bu yuxu, sizə zərər vermək mənasını verən bir şərəfsiz adamla dostluq etdiyiniz deməkdir.