Dil

Bir dil haqqında xəyal necə danışdığınız və ya özünüzü ifadə etdiyinizi simvollaşdırır. Çıxarılan bir dil haqqında xəyal sizi və ya başqasını bir şey danışmaqdan və ya özünüzü ifadə etməkdən çəkindirir. Sözsüz ki, sərbəst danışmaq və ya həqiqəti söyləmək üçün təhdid və ya nəticələrin qavranılmasının əks olunması. Rəngi ​​mavi bir dildə görmək həqiqəti söyləməyi və ya özünüzü müsbət bir şəkildə ifadə etməyi simvollaşdırır. Bu ~etiraf etdiyiniz~ və ya dürüst olmağa çalışdığınız bir əlamət ola bilər. Bir dildə görmək, ilanlardan birini danışmaq və ya ifadə etmək üçün aldadıcı bir yol ifadə edir. Birinin qapalı olduğunu xəyal etmək, sizi təhrik etdiyiniz və ya təhqir etdiyiniz bir insanı və ya vəziyyəti simvollaşdırır.