Otters

Bir otter haqqında xəyal, səy göstərmədən hazırlanması ilə əlaqəli davranışı simvollaşdırır. Qarşılaşdığınız hər çətinlikə həmişə hazır olun. Özünüzü sübut etmək və ya özünüzü idarə etmək qabiliyyətindən daha üstün olduğunuz birisini utandırmaq ehtiyacınızın nümayəndəsi ola bilər. Otters, valideynlərin yeni uşağına tam hazır olmaq istəyini əks etdirməsini gözləyən ümumi simvollardır.