Los Anceles

Los Angeles xəyalında əvvəlcə itirən kimi görünmək istəməyən ətrafında dönən başqaları ilə sosial qarşılıqlı əlaqəni simvollaşdırır. Qalib kimi görünən ictimai fəaliyyət daha vacibdir. Mənfi olaraq, Los Angeles sosial qarşılıqlı əlaqəni təmsil edə bilər, burada ehtiyacınız olmadığı təqdirdə insanların artıq bir tərəfdar olmadığını hiss edirsiniz. Yalnız sizdən daha güclüdürsə, insanlara hörmət və ya qulaq asmaq. Öz maraqlarına söykənən dəhşətli hiss əlaqələri. Siz və ya ehtiyaclarınızı daha vacib hesab edən başqası. Los-Anceles insanları artıq faydalı olmadıqda qabağa getmək və ya kəsmək istəklərini əks etdirə bilər.