Yerli

Yerli bir xalq haqqında xəyal, şəxsiyyətlərinin dəyişikliyə qarşı çıxan, inadkar və ya bir şey qurban verən tərəflərini simvollaşdırır. Müsbət olaraq, aborigen insan mənəvi güc, prinsipləri qoruyan və dəyərlərin və inancların korlanmasına qarşı duran simvollaşdırır. Mənfi olaraq, aborigen insan pis vərdişləri pozmaq, tərəqqi etmək və ya daha mürəkkəb və ya yetkin bir şəkildə bir şey düşünmək istəməməyi simvollaşdırır. Həm də həddindən artıq dərəcədə həddindən artıq çox və ya həddən artıq emosional olduğunuzu göstərir.