Maqnoliya

Maqnolias görmək xəyalların qeyri-müəyyən bir simvoludur. Bu barədə xəyallar gözəlliyi, lütfü və zərifliyi simvollaşdıra bilər.