balıq qarmaqları

Çəngəl yuxu, kimisə cəlb etmək üçün istifadə olunan bir fikir və ya konsepsiyanı simvollaşdırır. Bir şey cəhd etsəniz nə olacağına baxın. Maraq qazanmaq cəhdi. Alternativ olaraq, bir fikrə qapılmağa çalışan başqa bir insanı əks etdirə bilər.