Matadors, matador, Bullfighter

Bir xəyalda qatil görsən, o yuxu sənə çətin tapşırıqlara hazırlaşmağı təklif edər, onu da etməlisən.