Apollon

Apollonu görməyi xəyal etdiyiniz zaman bu bir artımı simvollaşdırır. Apollon günəşin Tanrısıdır və maarif və xeyirxahlığı nəzərdə tutur.