Mikrofon

Mikrofon ilə xəyal, istəkləriniz, fikirləriniz və ya inanclarınızla daha inandırıcı və ya daha güclü olmağı simvollaşdırır. Baxış nöqtələrini təqdim etmək üçün daha güclü bir cəhd. Özü, daha inamlı və ya müəyyən mövzuları qəbul edən dialoqun nümayəndəsi ola bilər.