Təqaüdə çıxmaq üçün

Təqaüdə çıxmağı xəyal etmək, qocalmaqda olan problemləri təmsil edir. Təqaüd də bir keçid və ya bir mərhələni simvollaşdıra bilər. Xəyal, istirahət etməli olduğunuz şeylə də müqayisə edilə bilər.