Hava

Havanı xəyal etmək, uğur qazanmaq və inkişaf etmək üçün vacib bir elementi simvollaşdırır. Təmiz hava, uğur qazanmağınız üçün lazımlı sərbəstliyi, yaradıcılığı, zəkanı və ya ilhamı əks etdirir. Çirkli hava inkişaf etmək qabiliyyətinizi maneə törədən mənfi təsirləri, müdaxiləni və ya pozğunluğu əks etdirə bilər. Xoşbəxtliyiniz və ya uğurunuz üçün həlledici bir element yoxdur.