Tikanlı məftil

Tikanlı məftil yuxusu, kimsə üçün bir nöqtəyə girmək və ya keçmək çətinliyini simvollaşdırır.