Yenidoğulmuş

Körpənin hələ doğulmaması ilə bağlı xəyal son dəqiqə fasilələri və ya uğursuzluqları simvollaşdırır. Nəyəsə nail olmaq və sonda itirmək üçün yaxın hiss edirəm. Əhəmiyyətli bir son anda itki yaşayır. Bir şeyin qəfil və ya gözlənilməz sonu. Alternativ olaraq, bir doğuş kiməsə güvənin qəfil və ya son dəqiqə itkisini əks etdirə bilər.