Hakim

Bir hakimi xəyal etmək və görmək xəyalpərəst üçün vacib simvolizm ilə xəyal kimi izah olunur. Bu yuxu öz ideallarınız və dəyərləriniz arasında və başqalarının idealları və dəyərləri arasında daxili bir mübarizə deməkdir.