Sandıq

Bir gəmi haqqında xəyal, qeyri-müəyyənlik və ya mənfi hallar qarşısında qoruma mövzusunu simvollaşdırır. Böyük bir problemlə üzləşə biləcəyiniz hər şeyi edin. Bir şey gəldikdə, oğurlanmaması, götürülməməsi və xarab olmaması üçün gizlədə bilərsiniz. Bir problem aradan qaldırıldıqdan sonra lazım olan hər şeyin olacağına əmin olun.