Cənnət

Cənnət Krallığı haqqında xəyal etmək sizin üçün ruhani bir mesaj var. Kimsə – onda onlar üçün. Beləliklə, başlayaq. Özünü və ya başqasını cənnətdə görmək xəyalında, mənəvi kamilliyə çatmaq arzusunu simvollaşdırır. Özünüzü gerçək dünyadakı stresdən uzaqlaşdırmağa çalışırsınız.