Waders

Əgər xəyal qurursa, deməli bir şeyə şübhə var. Güman etdiyiniz şübhələrə həll tapmaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Özünüzlə bu qərarlarınız arasındakı məsafəni qorumağa çalışırsınız.