Sting

Gicəllənmə xəyalı zərərli bir hərəkət və ya müşahidə ilə bağlı hisslərinizi simvollaşdırır. Bir xəyal qırıqlığını hiss etmək. Kobud və ya laqeyd birinə çox yaxınlaşdığımı hiss edən axmaq. Bir arı tərəfindən vurulduğunuz xəyal, çətin iş və ya öhdəliklərlə sıxışmaq dözülməz olduğunu ifadə edir. Bir şeyə qarışdığınız üçün axmaqlıq hiss edirəm.