Odun yığın

* Zəhmət olmasa odun, mişar ağacı və taxta baxın