Ağardıcılar

Bir xəyalda ağartıcılardan görmək və ya oturmaq, bir növ qarşıdurma barədə xəbərdarlığınızı simvollaşdırır. Bir problemlə mübarizə etdiyinizi hiss edə bilərsiniz. Hədəflərinizin tərəqqisi barədə də düşünə bilərsiniz. Alternativ olaraq, ağartıcılar, başqası ilə şahid olduğunuz bir mübarizəni və ya qarşıdurmanı təmsil edə bilər. Boş ağartma otağında oturmaq xəyalınız, güc mübarizəsi və ya bir problemlə qarşı-qarşıya gəlməyinizi gözlədiyinizi əks etdirə bilər. Bu, digər insanların problemlə qarşılaşmaqda maraqlı olmadığına inamınızı da simvollaşdıra bilər.