Zərbə

Bir deşik olduğunuzu xəyal etmək, bu arzuların yerinə yetirilməməsi kimi şərh edilə bilər. Bəlkə də yolunuzda maneələr yaradan gözlənilməz bir hadisə var. Bu vəziyyət hədəflərinizə çatmaqda irəliləyir.