Rəssamlar

Bir sənətkar haqqında xəyal, yaradıcı, orijinal olan və ya fərqli işlər görən bir tərəfini simvollaşdırır. Sizi və ya orijinal fikirləri olan bir insanı əks etdirir. Bir sənətçi eksantrikliyin təmsilçisi də ola bilər. Özünüzü istədiyinizi edə biləcəyinizi dərk edin. Sənətçi tanıma və ya diqqət istəməyinizə işarə ola bilər. Əlavə olaraq qeyd etmək istədiyiniz fikirlər, fikirlər və ya nailiyyətləriniz ola bilər. Sənətçi, başqalarının da sizinlə tanımasını istədiyi simvolik və ya danışılmamış hərəkətlərin təmsilçisi ola bilər. Həqiqi inancınızı və düşüncələrinizi dramatik hərəkətlər və ya sözlərlə ifadə etmək. Mənfi olaraq bir xəyalda bir sənətçi yaradıcı tükənməyə işarə edə bilər. Alternativ olaraq, bir sənətkar rəsm, rəsm və ya başqa bir sənət növünə olan marağını əks etdirə bilər. Misal: Gənc bir qız, boya verməyi öyrədən yaşlı bir qadını xəyal edirdi. Gerçək həyatda, rəssama olan marağını təzələmək üçün getdi. Yaşlı qadın rəssam, sənətini yenidən başlatmağa və bacarıqlarını inkişaf etdirməyə sövq edən sənətdəki əvvəlki təcrübəsini əks etdirir. Misal 2: Bir adam səbirli olmağı düşündüyü yavaş bir sənətkar xəyal edirdi. Real həyatda o, yeni bir fikir irəli sürmək üçün bir iş ortağına daha çox vaxt vermək niyyətində olduğunu hiss etdi.