Həyat ağacı

həyat ağacı haqqında xəyal bağışlanmayan və ümumi mənəvi riayət tələb edən bir vəziyyəti simvollaşdırır. Seçim etməyinizə imkan verən həyatda çətin vəziyyətlər var, lakin həmişə sınanma və ya uğursuzluq ehtimalını təklif edir. Həyat ağacı, ağac kimi həyatın yaxşı və ya pis seçimi ilə həmişə çətin olduğu həyatı mükəmməl bir şəkildə simvollaşdırır.