Ağciyərlər

Ağciyərlərlə olan yuxu düşünmək, seçim etmək və ya özünü ifadə etmək azadlığını simvollaşdırır. Ayrıca vaxtınızı alma qabiliyyətini də simvollaşdıra bilər. Ağciyərlərinizdəki hər hansı bir problem emosional boğulma, özünü ifadə edə bilməmək və ya qaçmaq kimi hissləri əks etdirir. Ağciyər xərçəngi xəyalında yavaş-yavaş azadlığı, seçimi və ya özünü ifadə etmə qabiliyyətini məhdudlaşdıran bir vəziyyəti simvollaşdırır. Bir vəziyyətin yavaş-yavaş istirahət etmək qabiliyyətinizi məhdudlaşdırdığını hiss edə bilərsiniz. Misal: Bir qadın ağciyər xərçənginə tutulmağı xəyal edir. Real həyatda qadının qızı evlənməyə yaxın idi və qızının çox gənc olduğuna qətiyyətlə inanırdı.