Puzzle

Bir tapmaca xəyalı, oyanan həyatınızda həll etməyiniz lazım olan çoxşaxəli bir problem və ya problemi simvollaşdırır. Çalışın ki, nəsə işə yaratsın və ya yavaş-yavaş məna versin. Xəyal etmək, tapmacanın itkin parçaları, məlumatlı bir qərar vermək üçün lazım olan bütün faktların olmadığı bir yuxu həyatı vəziyyətini əks etdirə bilər. Hələ bir şeyin mənası olmadığını və ya bir şeyin çatmadığını hiss edirəm. Mənalı olan cavabı gözləyirəm.