Rabbi

Yuxuda bir ravvinlə qarşılıqlı münasibət yəhudiliyin simvoludur. Bir xəyalpərəst görmək, xəyal etdiyiniz zaman, yəhudilik haqqında müəyyən düşüncə tərzinizin və ya hisslərinizin simvolik mənası var. Rabbi haqqında müsbət xəyal, yəhudiliyə olan xoş münasibətini göstərir. Rabbi haqqında xəyal onun həqiqi imanını və güclü inanclarını təsdiqləməyə xidmət edə bilər.