Gay insanlar

Homoseksualların xəyalları, sizin və ya bildikləri bir şeyi etməkdə yaxşı və ya qəribə olduğununuzu ifadə edir. Pozitiv olaraq, geylər tabu kəşfiyyatına rahat münasibət göstərə bilər və ya etdikləri bir şey haqqında başqalarının düşündükləri fikirləri fərq etmir. Mənfi olaraq, geylər təhlükəli və ya bağışlamaq çətin olan bir şeyi qiymətləndirərək özünüdərk hissini əks etdirə bilər. Nəticələri ola biləcək bir şey etməkdən zövq aldığınızdan xəbərdar olun. Birinin geyinizi düşünəcəyini düşünmək xəyalında, sizinlə səhv bir şey olduğunu düşünən insanlar narahatlıqlarını ifadə edə bilər. Özünüz də çox özünüdərkin ola bilərsiniz. Misal: Bir kişi xəyalpərəstlərin ətrafında asılmağı xəyal edirdi. Gerçək həyatda o, xoşladığı bir ruhani geri çəkilmədə ayahuasca adlı bir halüsinogen dərmanı alaraq onun haqqında nə düşündüyünün fərqində idi.