Üz

Üz haqqında xəyal şəxsiyyəti simvollaşdırır. Çirkin üzlər şəxsiyyətinizin mənfi tərəflərini, gözəl üzlər şəxsiyyətinizin müsbət cəhətlərini təmsil edir. Öz şəxsiyyətinizdən öz şəxsiyyətinizlə bağlı müsbət hisslərə cəlbedici olduğu görülür. Öz üzünüzü özünüz haqqında yaşadığınız mənfi hisslərin çirkin nöqtələri kimi görmək. Üzünüzün sol tərəfindəki xəyal şəxsiyyətinizin məntiqi və ya dürüst tərəfini təmsil edə bilər. Üzünüzün sağ tərəfindəki xəyal şəxsiyyətinizin yaradıcı və ya şərəfsiz tərəfini təmsil edə bilər.