Cinayət

Cinayət törətməklə bağlı xəyal bir vərdiş və ya düşüncə tərzinə son qoymağı simvollaşdırır. Bağımlılıklardan və ya pis vərdişlərdən imtina edən insanların ümumiyyətlə xəyal etdikləri bir şey. Başqasının vəziyyətini və ya xoşbəxtliyini də ~öldürdünüz~. Öldürülməyinizi xəyal etmək, sizi üstələyən güclü mənfi düşüncə tərzini simvollaşdırır. Yaşaya biləcəyiniz bir problem. Depressiya yaşayan insanlar üçün ümumi bir şey. Alternativ olaraq, bir şəkildə kəsdiyiniz və ya üstün etdiyiniz problemli bir vəziyyəti təmsil etdiyiniz üçün öldürüldünüz. Sui-qəsd cəhdi ilə bağlı xəyal sizi və ya nəyisə qalıcı bir şəkildə ləğv etməyə çalışan və ya başqasını simvollaşdırır. Həm də kimisə utandırmaq üçün uğursuz bir cəhdin nümayəndəsi ola bilər. Alternativ olaraq, bu, kiminsə sizi tutmaq istədiyi, ancaq onu həyata keçirmək üçün gücü və ya mənbəyi olmayan hisslərini əks etdirə bilər . Bir şeyi aradan qaldırmaq üçün hər şeyi riskə atan və ya başqası.