Tərəddüd

Tərk etməyinizi xəyal etmək, vərdişlərinizi və ya mənfi düşüncə tərzinizi simvollaşdırır. Daha yavaş şeyləri götürə bilərsiniz.