Astrologiya

Astrologiyanı gördüyünüz yuxu, gələcəkdə baş verəcək şeylərə əhəmiyyət verdiyinizi bildirir. İşlərin necə olacağını bilmirsən, buna görə narahat olursan. Xəyal, xüsusi məlumat göndərməyə çalışan şüursuz zehninizi də göstərə bilər.