Tamarind

Bir yuxuda tamarindı görmək salehliyi bildirir.