Tısbağa

Bir xəyalda tısbağanı görürsən, o zaman təhlükəsizlik və qoruma ehtiyacı deməkdir. Bəlkə özünüzü təhlükəsiz hiss etmirsiniz, buna görə sığınacaq axtarırsınız. Digər tərəfdən, yuxu xəyalpərəstin utancaqlığını göstərə bilər. Yəqin ki, bəzi şeylər etməyə başlamaqdan qorxursunuz … və yuxu nəhayət ayağa qalxmağa və onu etməyə başlamağa təkan oldu.