Poliqon

Bir poliqonunuzu idarə etdiyinizi xəyal etmək çətinlik və bədbəxtlik şansını ifadə edir. Bir poliqona at atladığınızı xəyal etmək, hədəfinizdəki bütün maneələri cəsarətlə qarşıladığınızı və öhdəsindən gəldiyinizi bildirir. Bir poliqonda gəzdiyinizi xəyal etmək yüksəklik və daha yüksək status uğrunda yorğun mübarizənizi ifadə edir.