Pies

Bir xəyaldakı pasta xəyalları ağır iş və ya yaxşı işlər üçün mükafat hisslərini simvollaşdırır. Misal: Bir adam xəmirdən tort götürülməsini xəyal etdi. Gerçək həyatda o, iş yerində bir rəqabətdə idi, maaş artırdı və ona itirdi.