Magistral

Bir gövdə görürsünüzsə, onda özünüzlə apardığınız düşüncələri və duyğuları inkişaf etdirirsiniz. Magistral özünə inam və təkəbbürü də simvollaşdırır.