Yarılma

Yarılma haqqında xəyal, hərəkətlərinin nəticələrini diqqətlə qiymətləndirməyi simvollaşdırır. Siz və ya başqası uğursuzluğu başa düşməyə və ya problemin kök səbəbini tapmağa çalışır.