Müəllif

Bir müəllifi görməyi xəyal etdiyiniz zaman düşüncələrinizin hazırda etdiyiniz bəzi çətin vəzifələrin öhdəsindən gəldiyini göstərir.